Ravotek.com

เลือกภาษา:อังกฤษ

พลังงานแสงอาทิตย์

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการนำพลังงานที่มีมากมายมหาศาล
ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่การนำพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ประโยชน์นั้นยังไม่มีการพัฒนาและการสนับสนุนเท่าที่
ควรจึงมีต้นทุนสูงในการผลิตอุปกรณ์ที่จะนำพลังงานดังกล่าว
มาใช้เพื่อทดแทนการใช้พลังชนิดอื่นๆ เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติที่กำลังลดลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในอนาคตประกอบกับราคาค่าพลังงานที่สูงขึ้นทุกวัน

บริษัท ราโวเทค จำกัด

ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์นั่นคือ เครื่องทำน้ำร้อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการใช้ พลังงาน จาก ไฟฟ้า, แก็ส และน้ำมันเตา ที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

ผลงานติดตั้งเครื่อง

http://www2.dede.go.th/solarcell/InstallComplete/sarita

http://www2.dede.go.th/solarcell/InstallComplete/golden

http://www2.dede.go.th/solarcell/InstallComplete/Better

ทำไมต้องราโวเทค?

Q: เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ มีส่วนประกอบ อย่างไร มีลักษณะการทำงานอย่างไร?

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนแรกคือแผงรับรังสีความร้อนจาก ดวงอาทิตย์ (Collector) ของเราเป็นแผงหลอดแก้ว
สุญญากาศที่เคลือบสารดูดซับรังสี และใช้แกนทองแดง
(Heat Pipe) เป็นตัว นำความร้อน ส่วนที่สองคือ Tank
บรรจุน้ำร้อนที่มีความหนา 2 ชั้น หุ้มฉนวนเก็บความร้อน
เมื่อความร้อนจากแผงถูกส่งมาสู่แท็งก์เกิดการแลกเปลี่ยน
ความร้อนทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น 60-90 องศา C มี
2 รุ่น คือแท็งก์อลูมิเนียมและแท็งก์สแตนเลสขนาด บรรจุน้ำ
ให้เลือกคือ 100, 120, 150, 200, 300, 1,000 ลิตรขึ้นไป
ตามความต้องการ ของลูกค้า และลักษณะการใช้งาน

Q: ราโวเทคมีข้อแตกต่างจากเครื่องทำน้ำร้อนรายอื่น อย่างไร?

1. เรื่องราคา เรามีโรงงานผลิตเอง ทำให้เครื่องทำน้ำร้อน
ของเราราคาไม่แพงอย่างรุ่น 100 ลิตร ราคาประมาณ
สองหมื่นกว่าบาทหากเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศจะมี
ราคาแพงกว่ามากในรุ่นที่มี Spec เหมือนกันอุปกรณ์อะไหล่
ก็มีราคาสูง การดูแลต้องทำโดยช่างที่มีความรู้เฉพาะ

2. แผงรับรังสีความร้อน เราใช้แกนทองแดง ( Heat Pipe) เป็นตัวนำความร้อนรับรังสีความร้อนได้ทุกทิศทุกทางหมด
ปัญหาน้ำรั่วไหลเมื่อแก้วแตกและได้ความร้อนที่คงที่สม่ำเสมอ
เราได้รับ อนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่อง
อุปกรณ์ทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ แท็งก์น้ำของราโวเทค
เป็นแท็งก์ที่สามารถทนแรงดันได้ 6 บาร์ ไม่มีลูกลอยภายใน การติดตั้งทำได้ง่าย ไม่ต้องเพิ่มปั้มน้ำ

3. ราโวเทคผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและรับรองคุณภาพ
จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
จ.พิษณุโลกทำให้มั่นใจในคุณภาพของเครื่องทำน้ำร้อนระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผลิตโดยผลงานของคนไทยได้ว่า
มาตรฐานระดับสากล

home | company profile | knowledge | products | services | portfolio | contact us

Copyright (C) 2007 Ravotek Co.,Ltd.

site by positivedesigns.net